Welcome to Leden Netwerk LPO

De Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs draagt door verbinding, kennisdeling en vertegenwoordiging bij aan het bevorderen van het leer- en ontwikkelrecht van alle kinderen.